Romanian Energy Forum becomes a permanent consultative forum

Thank you for your special interest and commitment towards the first edition of Romanian Energy Forum!
Due to the need expressed by the participants, after the meeting on 27th February 2013, Romanian Energy Forum becomes a permanent consultative forum between authorities, energy sector representatives and civil society. The forum will meet quarterly or as needed, in order to harmonize views.

———————————————————————————————————————————
Ca urmare a necesității exprimate de participanți, în urma reuniunii din data de 27 februarie 2013, Romanian Energy Forum se constituie într-un for consultativ cu caracter permanent, între autorități, reprezentații sectorului energetic și societate civilă. Forumul se va întruni trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în vederea armonizării punctelor de vedere.
For more details: http://www.energy-forum.ro